Při nákupu nad 500 Kč doprava po ČR ZDARMA

Ochrana osobních údajů

Informační povinnost pro uživatele eshopu

 

 • I. Správce a jeho kontaktní údaje

  Provozovatelem eshopu protrenink.cz a správcem osobních údajů je společnost BaGo Sport s.r.o. IČO: 24281859 se sídlem Nad Jenerálkou 554/8, Vokovice, 160 00 Praha 6, která Vaše osobní údaje zpracovává v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, a souvisejících předpisů, včetně českých norem o ochraně osobních údajů.

  V případě, že budete s námi chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit e-mailem  info@protrenink.cz

 • II. Účel a právní základ zpracování

  Správce zpracovává Vaše osobní údaje prostřednictvím eshopu automatizovaně. Zpracovává je pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy (předání, dodání zboží, fakturace platby, atd.), pro účely vedení Vašeho uživatelského účtu, pro účely řádného vedení účetnictví a plnění daňových povinností, a také pro účely zasílání obchodních sdělení.

  Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), nebo je nezbytné pro splnění jiných právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), nebo, v rozsahu zasílání obchodních sdělení, je nezbytné pro účely oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 • III. Příjemce osobních údajů

  Vaše osobní údaje předáváme těmto příjemcům ve smyslu čl. 4 odst. 9 GDPR:

  • Našim dodavatelům IT služeb, kteří pro nás provozují servery a další HW.
  • Poskytovatelům zajišťujícím platby za zboží zakoupené v našem eshopu
  • Dopravcům zboží, které si u nás zakoupíte
  • Zpracovateli účetnictví
 • IV. Práva subjektu údajů

  Jaká práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?

  • Právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup, prostřednictvím kopie, k těmto osobním údajům.
  • Právo na opravu, tedy abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.
  • Právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, případně je vymazali, budou-li pro to splněny podmínky.
  • Právo, abychom aktualizovali Vaše osobní údaje u příjemců, tedy abychom oznámili příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo odhlásit se z odběru obchodních sdělení.
  • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

 

Společnost BaGo Sport s.r.o. si velmi váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost BaGo Sport s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti BaGo Sport s.r.o. a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují partneři zajišťující platební styk a externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost BaGo Sport s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Zabezpečení dat

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Společnost BaGo Sport s.r.o. je oprávněna, ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů, jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností, použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace